İçeriğe geç

Son Satınalma Fiyatları (Faturadan)

IFS üzerinde son girilen faturalardan gelen birim fiyatları görebileceğiniz bir rapor oluşturdum. Aşağıdaki kodlarla Hızlı Raporlara ekleyip kullanabilirsiniz.

Öncelikle Faturalandırılmış Satınalma Siparişleri ekranına custom bir alan tanımlayıp adını CF$_FATURA_TARIHI olarak seçmeli ve özelliklerinide aşağıda ki gibi belirlemelisiniz.

Sonrasında hızlı raporlara alttaki raporu ekleyin. Raporunuz çalışacaktır.

select ip.CONTRACT,
    ip.PART_NO,
    ip.description,
    (select round(poi.funit_price_paid,4)
     from IFSAPP.PURCHASE_ORDER_INVOICE_CFV poi
     WHERE poi.part_no = ip.part_no
      and poi.contract = ip.contract
     ORDER BY CF$_FATURA_TARIHI ,LINE_NO,RELEASE_NO DESC FETCH FIRST 1 ROW ONLY) as DOVIZ_BIRIM_FIYAT,
    (select poi.currency_code
     from IFSAPP.PURCHASE_ORDER_INVOICE_CFV poi
     WHERE poi.part_no = ip.part_no
      and poi.contract = ip.contract
     ORDER BY CF$_FATURA_TARIHI ,LINE_NO,RELEASE_NO DESC FETCH FIRST 1 ROW ONLY) as DOVIZ_CINSI,   
     (select poi.currency_rate
     from IFSAPP.PURCHASE_ORDER_INVOICE_CFV poi
     WHERE poi.part_no = ip.part_no
      and poi.contract = ip.contract
     ORDER BY CF$_FATURA_TARIHI ,LINE_NO,RELEASE_NO DESC FETCH FIRST 1 ROW ONLY) as DOVIZ_KURU,
    (select round(poi.unit_price_paid,4)
     from IFSAPP.PURCHASE_ORDER_INVOICE_CFV poi
     WHERE poi.part_no = ip.part_no
      and poi.contract = ip.contract
     ORDER BY CF$_FATURA_TARIHI ,LINE_NO,RELEASE_NO DESC FETCH FIRST 1 ROW ONLY) as TL_BIRIM_FIYAT,
    (select poi.invoicing_supplier
     from IFSAPP.PURCHASE_ORDER_INVOICE_CFV poi
     WHERE poi.part_no = ip.part_no
      and poi.contract = ip.contract
     ORDER BY CF$_FATURA_TARIHI ,LINE_NO,RELEASE_NO DESC FETCH FIRST 1 ROW ONLY) as TEDARIKCI_NO,
     (select IFSAPP.SUPPLIER_INFO_API.Get_Name(poi.invoicing_supplier) 
     from IFSAPP.PURCHASE_ORDER_INVOICE_CFV poi
     WHERE poi.part_no = ip.part_no
      and poi.contract = ip.contract
     ORDER BY CF$_FATURA_TARIHI ,LINE_NO,RELEASE_NO DESC FETCH FIRST 1 ROW ONLY) as TEDARIKCI_ADI
 from IFSAPP.PURCHASE_PART ip
 WHERE ip.CONTRACT = '&CONTRACT'
  order by part_no

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir